7 προσλήψεις στην πυρασφάλεια του Δήμου Δίου Ολύμπου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν από την ανάγκη πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων:
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Δίου- Ολύμπου (Αγ.Νικολάου 15,  60200 Λιτόχωρο) Γραφείο Προσωπικού τηλ:2352350123 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Μαζί με την αίτηση τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών(Δεν ισχύει για την ειδικότητα ΥΕ)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν οι υποψήφιοι αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησής τους έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν οι υποψήφιοι έχουν κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης τους (έναρξη και λήξη).
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Share on Google Plus

About ektos-ylhs.blogspot.com/

Με τα μάτια της Τέχνης,της Επιστήμης της Ειρωνίας, του Σαρκασμού αλλά και του Έρωτα και της Αγάπης ,βλέπουμε το σήμερα διαβάσουμε το χθες και ονειρευόμαστε το αύριο...
    Blogger Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΚΡΑ 9 / ΚΑΤΕΡΙΝΗ/ Τ.Κ. 60100 / ΤΗΛ: 2351029728, 2351025120

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ