Νέο σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος

Το σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγ­ματος περιλαμβάνει πέντε άξονες που αφορούν μια ευρύτατη γκάμα θεσμικών παρεμβάσεων και στοχεύ­ει στην πλήρη επαναθεμελίωση του πολιτεύ­ματος σε δημοκρατικότερη βάση, όπως σημει­ώνουν οι συντάκτες της πρότασης.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τη νέα αρχιτε­κτονική του πολιτεύματος, τη διακριτότητα κράτους - Εκκλησίας (δεν γίνεται λόγος για δια­χωρισμό), την καθιέρωση θεσμών άμεσης δημοκρατίας, την ισχυροποίηση του κράτους δι­καίου και τη θωράκιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών.
Μεταξύ άλλων το σχέδιο προβλέπει την α­πευθείας εκλογή του Προέδρου της Δημοκρα­τίας από τον λαό σε περίπτωση που οι πρώτες δύο ψηφοφορίες στη Βουλή αποβούν άκαρ­πες. Επίσης την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, εκτός των αδικημάτων που σχετίζο­νται άμεσα με το λειτούργημα των βουλευτών, αλλά και την τροποποίηση του νόμου περί ευ­θύνης υπουργών με την κατάργηση του ευνο­ϊκού ποινικού καθεστώτος (άρθρο 86).
Μάλιστα, η πρόταση, ανταποκρινόμενη σε μια παραδοσιακή θέση της Αριστεράς, προ­βλέπει την καθιέρωση θεσμών άμεσης δημο­κρατίας με τη δυνατότητα προκήρυξης δημοψηφισμάτων έπειτα από λαϊκή πρωτοβουλία (500.000 υπογραφές για εθνικά θέματα, 1 εκα­τομμύριο υπογραφές για ψηφισμένο νόμο - ε­κτός δημοσιονομικών ζητημάτων - και 100.000 υπογραφές για νομοθετική πρωτοβουλία από τους ίδιους τους πολίτες).
Στις αλλαγές περιλαμβάνεται η συνταγματική καθιέρωση της απλής αναλογικής και η θέσπιση μέγιστου αριθμού θητειών για βουλευτές που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δύο συνεχόμε­νες κοινοβουλευτικές περιόδους ή για οκτώ συ­νεχόμενα έτη.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναθεώρηση είχε πάντως και... άρωμα διαπραγμάτευσης, α­φού προτείνει τη ρητή απαγόρευση άρσης του δημόσιου ελέγχου του νερού και της ενέργειας καθώς και η προστασία της συνδικαλιστικής ε­λευθερίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Σε κάθε περίπτωση, αν και η πρόταση βρίσκε­ται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει τριβές με το «γαλάζιο» στρα­τόπεδο σε πεδία παραδοσιακής αντιπαράθεσης (απλή αναλογική, ρόλοι Εκκλησίας - κρά­τους κ.ά.), ενώ δημιουργεί ερωτήματα για ορισμένα σημεία - κλειδιά σε σχέση με τις μνημονιακές (και μη...) υποχρεώσεις της χώρας έναντι των δανειστών.
Παρεμβάσεις όπως ο δημόσιος χαρακτήρας των εταιρειών ενέργειας και νερού, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των εργασιακών δικαιωμάτων, θα πρέπει να θεωρείται κάτι περισσότερο από δεδομένο πως θα προκαλέσουν αντιδράσεις από τους τροϊκανούς. Το πώς θα γίνει αυτό ελπίζουμε ότι θα το εξηγήσει η κυ­βέρνηση
Share on Google Plus

About ektos-ylhs.blogspot.com/

Με τα μάτια της Τέχνης,της Επιστήμης της Ειρωνίας, του Σαρκασμού αλλά και του Έρωτα και της Αγάπης ,βλέπουμε το σήμερα διαβάσουμε το χθες και ονειρευόμαστε το αύριο...
    Blogger Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΚΡΑ 9 / ΚΑΤΕΡΙΝΗ/ Τ.Κ. 60100 / ΤΗΛ: 2351029728, 2351025120

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ